Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Báo Văn Hiến: Vĩnh Phúc: Phát triển du lịch bền vững thành ngành kinh tế mũi nhọn

Vĩnh Phúc có các khu du lịch nổi tiếng như Flamingo Đại Lải, Tây Thiên - Tam Đảo… với các loại hình du lịch phục vụ cho khách thăm quan, nghỉ dưỡng, du lịch thể thao, tâm linh, sinh thái chất lượng cao.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Văn Hiến, nguồn bài: http://vanhien.vn/news/vinh-phuc-phat-trien-du-lich-ben-vung-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon-72958

Đường đến Khu du lịch Tam Đảo thuận tiện cho các phương tiện di chuyển.

Để Phát triển du lịch bền vững thành ngành kinh tế muic nhọn, Vĩnh Phúc chú trọng nâng cao nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý trong xây dựng, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa trong phát triển du lịch gắn với việc bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở đó, Vĩnh Phúc cơ cấu lại ngành du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, trong đó, xây dựng đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, nhất là các khu du lịch trọng điểm của tỉnh.

Flamigo Đại Lải nơi nghỉ dưỡng lý tưởng với kiến trúc độc đáo thuộc top hàng đầu thế giới.

Đồng thời, Vĩnh Phúc tập trung phát triển thị trường và sản phẩm du lịch. Khi xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch chủ yếu tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh các sản phẩm du lịch văn hóa, lễ hội, tâm linh, các di tích, danh thắng và du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, du lịch thể thao Golf, du lịch hội nghị - hội thảo.

Tỉnh tiếp tục bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, trước mắt, ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào các địa bàn trọng điểm, vùng có tiềm năng du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù; tăng cường hợp tác công - tư để huy động các nguồn lực hỗ trợ phát triển du lịch đặc biệt là cho đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng....

Ngoài ra, tỉnh cũng quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất ngành du lịch. Đặc biệt, đầu tư phát triển kết nối hạ tầng giao thông tại các địa bàn trọng điểm, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và đảm bảo an toàn giao thông cho khách du lịch.

Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch gắn liền với đổi mới cách thức, nội dung, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm thực hiện thống nhất, chuyên nghiệp và nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước. Phát triển nguồn nhân lực du lịch có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật về du lịch bổ sung kịp thời cho các cơ quan quản lý và các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch trên địa bàn đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

Trước mắt, Vĩnh Phúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất khu du lịch Tam Đảo 1, dự án khu du lịch sinh thái Tam Đảo 2. Xây dựng, nâng cấp, mở rộng đường vào các làng nghề truyền thống, các tuyến đường vào các khu du lịch, đường kết nối các di sản văn hóa lịch sử quốc gia. Ưu tiên thu hút các thương hiệu khách sạn nổi tiếng trong và ngoài nước đến đầu tư; khuyến khích sử dụng nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng hiện đại; phát triển kênh thông tin phản ánh du lịch cho cộng đồng như thông tin quảng bá về du lịch, đường dây nóng…

Vĩnh Phúc xây dựng các tour du lịch mới hấp dẫn như hội thảo, du lịch tâm linh văn hóa…kêu gọi các cá nhân, tổ chức có kinh nghiệm, năng lực tài chính đầu tư các cơ sở lưu trú, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ d lịch. Phát triển các loại hình du lịch leo núi, mạo hiểm tại các dự án thuộc tuyến du lịch trọng điểm quốc giaTam Đảo – Tây Thiên. Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng ở các xã như Ngọc Thanh (Phúc Yên), Đạo Trù (Tam Đảo)… gắn với hoạt động Homestay, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, nghề truyền thống cùng với đị phương.

Phấn đấu đến năm 2020, Vĩnh Phúc đón 6.500.000 lượt khách/năm, trong đó 50.000 lượt khách quốc tế/năm. Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế là 15%/năm, khách nội địa là 20%/năm. Doanh thu, dự kiến đến năm 2020 đạt 2.600 tỷ đồng/năm tăng bình quân 12,7%/năm. Tổng cơ sở lưu trú trên địa bàn gần 400 cơ sở, trong đó có khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, 4 sao, 3 sao… với số lượng buồng, phòng gần 8000 phòng. Thời gian lưu trú trung bình khoảng 2,5 ngày. Ngành du lịch sẽ tạo được việc làm cho 28.500 lao động (tăng 9.000 lao động), trong đó giải quyết việc làm cho 10.000 lao động trực tiếp trong ngành du lịch. Đội ngũ lao động ngành du lịch qua đào tạo đạt trên 75%. Mục tiêu đến 2030, dịch vụ du lịch phát triển đột phá để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, xây dựng Vĩnh Phúc trở thành trung tâm du lịch của vùng và cả nước; thu hút trên 10 triệu lượt khách/năm, trong đó khách quốc tế đạt trên 100.000 lượt khách/năm.

Phúc Vĩnh

Tìm kiếm:✨

  • Tam đảo, Tây thiên, Vĩnh Phúc, Flamigo Đại Lải, Flamingo Đại Lải, Khu du lịch Tam Đảo, Mũi nhọn, Khách quốc tế, Khu du lịch, Đầu tư phát triển, Lưu trú, Nghỉ dưỡng, Ngoài nước, Ngọc Thanh, Làng nghề, Tâm linh, Cơ sở vật chất, Trù, Trọng điểm, Phúc Yên