Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Báo Thời Đại: Vĩnh Phúc: Tập huấn công tác vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài cho gần 100 học viên

Ngày 31/10/2019, tại TP Vĩnh Yên, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ thành công Hội nghị tập huấn về 'Công tác vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài' cho gần 100 học viên.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thời Đại, nguồn bài: https://thoidai.com.vn/vinh-phuc-tap-huan-cong-tac-van-dong-vien-tro-phi-chinh-phu-nuoc-ngoai-cho-gan-100-hoc-vien-91399.html

Tham dự Hội nghị có: bà Đỗ Thị Kim Dung – Trưởng phòng Châu Á Thái Bình Dương thuộc Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM); ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc cùng gần 100 cán bộ phụ trách về vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của các sở, ban ngành và các cơ quan tổ chức, đoàn thể của tỉnh Vĩnh Phúc.

Bà Nguyễn Thị Sâm – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Sâm – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài, tranh thủ sự vận động và thu hút các nguồn vốn đầu tư và viện trợ từ các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đến khảo sát, triển khai các chương trình dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 8 tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đang hoạt động với 25 chương trình, dự án với tổng giá trị tài trợ đạt 628,372 USD. Hầu hết các dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đều mang lại hiệu quả thiết thực phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững của địa phương và đáp ứng phần nào nguyện vọng của người dânn trên địa bàn triển khai dự án.

Quang cảnh Hội nghị

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Sâm nhấn mạnh: qua Hội nghị tập huấn “Công tác vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài” hôm nay, các học viên sẽ được cập nhật các thông tin liên quan đến tình hình công tác vận động phi Chính phủ nước ngoài trong thời gian qua; được tập huấn về một số kỹ năng nâng cao hiệu quả quản lý và vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài...

Tại Hội nghị, bà Đỗ Thị Kim Dung – Trưởng phòng Châu Á Thái Bình Dương thuộc Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) đã giới thiệu: tổng quan công tác phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Hoạt động phi Chính phủ nước ngoài ở Việt Nam. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và vận hành vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

Bà Đỗ Thị Kim Dung – Trưởng phòng Châu Á Thái Bình Dương thuộc Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) trao đổi tại Hội nghị.

Qua thảo luận tại Hội nghị cho thấy, các học viên đã tiếp thu được những kiến thức về công tác quản lý và vận hành vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, sẽ giúp cho bản thân triển khai công tác vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đạt hiệu quả hơn nữa, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.

Tìm kiếm:✨

  • PACCOM, Đỗ Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Sâm, Phi chính phủ, Viện trợ, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Nguyễn Huy Quang, Châu á-thái bình dương, Học viên, Điều phối, Tập huấn, Tổ chức phi chính phủ, Xóa đói giảm nghèo, Tổng quan, Vận động, Trưởng phòng, Quan hệ hợp tác, Tổng giá trị, Hội nghị