Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Báo Giáo Dục VN: Infographic: Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội

Nghị quyết số 28 - NQ/TW về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội đã đặt ra các mục tiêu quan trọng, cụ thể trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Giáo Dục VN, nguồn bài: https://giaoduc.net.vn/suc-khoe-hoc-duong/infographic-nghi-quyet-so-28nqtw-ve-cai-cach-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-post203987.gd

Ngày 23/5/2018, Hội nghị Trung ương 7 đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội. Nghị quyết đã đặt ra các mục tiêu quan trọng, cụ thể trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV, tại phiên thảo luận ngày 31/10, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần quan tâm đến các yếu tố để đảm bảo sự phát triển về sức khỏe, văn hóa, xã hội. Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Lê Thị Nguyệt (Vĩnh Phúc) khẳng định: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế là những yếu tố cốt lõi của an sinh xã hội bền vững.

Đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân Tham gia thảo luận tại Phiên họp, đại biểu Ngô Thị Kim Yến (Đà Nẵng) cho rằng chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện được tăng lên rõ rệt, mức độ hài lòng của bệnh nhận cũng được cải thiện nhiều, các bệnh viện đạt tiêu chuẩn sạch đẹp.

Tùng Dương

Tìm kiếm:✨

  • INFOGRAPHIC, Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết số 28, NQ/TW, Hội nghị Trung ương 7, Lê Thị Nguyệt, Ngô Thị Kim Yến, Quốc Hội Khóa XIV, Bảo hiểm xã hội, Cải cách, Sự phát triển, Khám chữa bệnh, Vĩnh Phúc, Đạt tiêu chuẩn, Bảo hiểm y tế, An sinh xã hội, Cốt lõi, Phiên họp, Thảo luận, Đại biểu quốc hội