Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Báo VNEWS: Vĩnh Phúc xin lỗi những người trong vụ án oan gần 40 năm trước

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/vinh-phuc-xin-loi-nhung-nguoi-trong-vu-an-oan-gan-40-nam-truoc

Tìm kiếm:✨

  • Oan, Vĩnh Phúc, Xin lỗi, Vụ án