Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Báo VNEWS: Thiếu trách nhiệm trong việc xử lý rác thải tại Vĩnh Phúc

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/thieu-trach-nhiem-trong-viec-xu-ly-rac-thai-tai-vinh-phuc

Tìm kiếm:✨

  • Vĩnh Phúc, Rác thải, Trách nhiệm, Xử lý