Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Báo Pháp Luật Plus: Sau khi Pháp luật Plus vào cuộc, VKSND tỉnh đã xin lỗi 3 người dân oan gần 40 năm trước ở Vĩnh Phúc

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc công khai xin lỗi 3 người ở xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô bị oan sai sau gần 40 năm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật Plus, nguồn bài: https://www.phapluatplus.vn/video/video-vks-tinh-vinh-phuc-xin-loi-cong-khai-3-nguoi-bi-tu-oan-gan-40-nam-truoc-d108634.html

Sáng 9/10, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc cùng lãnh đạo Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh, lãnh đạo chính quyền xã Đồng Thịnh đã tổ chức cải chính, xin lỗi công khai và phục hồi danh dự cho 3 ông Trần Ngọc Trinh (Sn 1941), Trần Chung Thám (SN 1943) cùng ở xã Đồng Thịnh và ông Khổng Văn Đệ (SN 1942) ở xã, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tìm kiếm:✨

  • Khổng Văn Đệ, Đồng Thịnh, Trần Ngọc Trinh, Trần Chung Thám, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc, Oan sai, Oan, Pháp luật plus, Sông Lô, Cải chính, Vĩnh Phúc, Xin lỗi, Viện kiểm sát nhân dân, Công khai, Vào cuộc, Danh dự, Phục hồi, An ninh, Chính quyền