Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Báo Kiểm Sát: Cán bộ, kiểm sát viên hai cấp VKSND tỉnh Vĩnh Phúc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ khi Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW năm 2006 đến nay.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Kiểm Sát, nguồn bài: https://kiemsat.vn/can-bo-kiem-sat-vien-hai-cap-vksnd-tinh-vinh-phuc-hoc-tap-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-55750.html

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao tặng Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu khối cho VKSND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016

Để cuộc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiệu quả và có chất lượng, năm 2011 Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và năm 2016 là Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương Bác, ngay sau khi có các Chỉ thị, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã lãnh đạo, chỉ đạo VKSND hai cấp xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện các Chỉ thị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị trong từng thời kỳ.

Việc triển khai, thực hiện học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc, VKSND hai cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, đưa việc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng, thực hiện thường xuyên trong kế hoạch công tác hàng năm. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ việc học tập sang làm theo với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

Ban cán sự, Đảng ủy VKSND tỉnh và Chi ủy VKSND cấp huyện làm tốt công tác giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên trong ngành; đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể công chức và người lao động VKSND hai cấp, đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”ngay sau khi Chỉ thị 05-CT/TW được ban hành và quán triệt đầy đủ các chuyên đề, cụ thể năm 2017 quán triệt chuyên đề“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; năm 2018 học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; triển khai và học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sau mỗi đợt học tập đều tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và xây dựng nội dung đăng ký làm theo.Hàng tháng, trong sinh hoạt chi bộ, trong hoạt động nghiệp vụ đều lồng ghép đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt như các mẩu chuyện, bài viết về tấm gương đạo đức của Bác. Bên cạnh việc tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề, Viện KSND tỉnh đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục thực hiện Chỉ thị bằng nhiều hình thức phong phú như: tổ chức nói chuyện chuyên đề, tham gia các hội thi do Đảng ủy cấp trên tổ chức, tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giới thiệu gương người tốt, việc tốt…

Ngoài ra, trên cơ sở chuẩn mực đạo đức ban hành trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW trước đây, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện đã chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc cơ quan, quy định về chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức VKSND tỉnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng phù hợp với đặc điểm hoạt động, công việc của đơn vị, đồng thời gắn với nội dung lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn” và thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Qua đó xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức ngành KSND gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tích cực đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

Trong công tác chuyên môn, gắn với lời dạy của Người, tập thể lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, hàng năm đã lãnh đạo Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử hàng nghìn vụ án hình sự bảo đảm có căn cứ, đúng pháp luật;không có việc khởi tố, truy tố oan sai, bỏ lọt tội phạm, tỷ lệ trả hồ sơ để điều tra bổ sung có lỗi của Kiểm sát viên năm sau giảm hơn năm trước; đã kiểm sát việc giải quyết gần hai nghìn vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động/ năm; kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự;giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Qua việc kiểm sát, đã ban hành hàng trăm bản kiến nghị, kháng nghị bảo đảm cho việc giải quyết của các cơ quan tư pháp có căn cứ, đúng pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, từng bước tạo được niềm tin của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp nói chung, của ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng.Bên cạnh công tác chuyên môn, công tác chỉ đạo điều hành, thi đua khen thưởng, tổ chức cán bộ hay việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn... đều được Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

Với tinh thần, trách nhiệm và sự chỉ đạo, sâu sát của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện KSND tỉnh trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhiều đơn vị VKSND cấp huyện và các phòng trực thuộc VKSND tỉnh đã có những cách làm hay, hiệu quả trong việc cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ như: Trong các cuộc họp kiểm điểm công tác tháng, các bộ phận nghiệp vụ gặp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác, cũng như các vụ án khó, án có các quan điểm khác nhau về hướng giải quyết đều được nêu ra để các cán bộ, đảng viên trong đơn vị đóng góp ý kiến, bàn bạc công khai, dân chủ và tìm hướng giải quyết hiệu quả nhất. Nếu chưa thống nhất được quan điểm giải quyết, kiểm sát viên đề xuất họp liên ngành hoặc báo cáo xin ý kiến cấp trên về đường lối xử lý. Các đảng viên trẻ trong Chi bộ, đơn vị đều được ưu tiên phát biểu trước về quan điểm cũng như nhận thức của bản thân về vấn đề đã nêu ra trong cuộc họp.

Hằng quý, Chi bộ, Đảng bộ đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức kể những câu chuyện về Bác Hồ và gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nhất là gương cán bộ ngành Kiểm sát. Mỗi Kiểm sát viên hai cấp đều phải đăng ký ít nhất từ 02 đến 03 phiên tòa rút kinh nghiệm trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại…. với sự tham dự của toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Kết thúc phiên tòa đều tổ chức họp rút kinh nghiệm để nêu lên những ưu điểm và những thiếu sót, tồn tại rút kinh nghiệm chung;Các đơn vị nghiên cứu xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ và tổ chức các buổi tọa đàm nghiệp vụ, hội nghị rút kinh nghiệm; VKSND tỉnh nhiều năm tổ chức các cuộc thi tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, nâng cao chất lượng cán bộ, kiểm sát viên, thi viết Luận tội, Cáo trạng…Đây là một trong giải pháp hữu hiệu trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên tại chỗ của đơn vị.

Từ việc tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện tốt, có chất lượng Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động của ngành về xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên nên trong những năm qua, mặc dù khối lượng công việc nhiều, số lượng biên chế còn thiếu nhưng tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKS tỉnh Vĩnh Phúc với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo đã lãnh đạo, chỉ đạo VKSND hai cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được những kết quả nhất định:Đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, có phẩm chất đạo đức tốt, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu trong tình hình cải cách tư pháp, hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhiều năm qua, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc không có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, không có đơn thư tố cáo về hành vi vi phạm, tham nhũng đối với cán bộ kiểm sát viên, nội bộ đoàn kết nhất trí cao, cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ năm 2005 đến nay, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm liền được Viện KSND Tối cao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ngành và được UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen; năm 2012 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất; nhiều tập thể, cá nhân được công nhận tặng thưởng các danh hiệu cao quý như: Huân chương lao động hạng Hai, hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Viện trưởng Viện KSND tối cao cho đơn vị dẫn đầu khối, Chiến sỹ thi đua ngành, Chiến sỹ thi đua cơ sở. Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và chi bộ VKSND các huyện, thành phố nhiều năm liền được Đảng ủy cấp trên công nhận là tổ chức trong sạch vững mạnh. Các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Hội Cựu chiên binh, Chi đoàn thanh niên… hàng năm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận được nhiều danh hiệu thi đua do các tổ chức đoàn thể cấp trên trao tặng.

Những kết quả trên chính là sự thể hiện rõ nét tác động tích cực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng lời dạy của Bác đều được tiêu chí hóa thành những việc làm cụ thể để cán bộ, đảng viên, Kiểm sát viên trong ngành phấn đấu thực hiện.

Kiều Thị Mai

Tìm kiếm:✨

  • Chỉ thị số 06-CT/TW, Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW, Kiểm sát viên, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc, Kiểm sát, Làm theo, Viện kiểm sát nhân dân, Chỉ thị 05-CT/TW, Đạo đức, Tư tưởng, Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Cờ thi đua, Ban cán sự đảng, Lời dạy, Chi bộ, Học tập, Chuyên đề