Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Báo Dân Sinh: Vĩnh Phúc: Giải quyết việc làm cho hơn 220.000 lao động

Thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã giải quyết việc làm cho hơn 220.000 lao động.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Sinh, nguồn bài: http://baodansinh.vn/vinh-phuc-giai-quyet-viec-lam-cho-hon-220000-lao-dong-20191021142634117.htm

Ảnh minh họa

Trong đó, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và làng nghề hơn 95.000 lao động; nông, lâm, ngư nghiệp hơn 55.000 lao động; lĩnh vực thương mại, du lịch hơn 55.000 người và đưa hơn 14.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Qua đó, nâng tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn tỉnh đạt hơn 90%.

Có được kết quả trên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành, triển khai nhiều chính sách ưu đãi, đẩy mạnh về công tác đào tạo, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi mở rộng quy mô xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm tại chỗ và đi xuất khẩu lao động. Trong giai đoạn từ 2010-2019, tỉnh đã hỗ trợ hơn 8.200 lao động nông thôn học nghề với trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng; tạo điều kiện cho gần 8.200 hộ vay vốn giải quyết việc làm tại chỗ với số tiền gần 250 tỷ đồng; cho hơn 1.400 hộ vay xuất khẩu lao động, với tổng số tiền hơn 86 tỷ đồng.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Xuất khẩu lao động, Vĩnh Phúc, Ngư nghiệp, Sơ cấp, Lao động, Học nghề, Ảnh minh họa, Làng nghề, Vay vốn, Tại chỗ, Nông thôn, Ưu đãi, Việc làm, Tổng số tiền, Nước ngoài, Vay, Nguồn vốn, Đào tạo, Trình độ, Thời hạn