Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Báo Văn Hiến: Vĩnh Phúc: Tam Đảo có tân Chủ tịch huyện

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã bầu đồng chí Đinh Văn Mười – Phó Bí thư huyện ủy, giữ chức Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo nhiệm kỳ 2016-2021.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Văn Hiến, nguồn bài: http://vanhien.vn/news/vinh-phuc-tam-dao-co-tan-chu-tich-huyen-71007

Đồng chí Đinh Văn Mười (bên trái) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 8/8/2019, HĐND huyện Tam Đảo khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 15 – kỳ họp bất thường bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện Tam Đảo Vĩnh Phúc đã thông qua thông báo số 1820 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giới thiệu nhân sự ứng cử bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo; Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về giới thiệu nhân sự để HĐND huyện bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đinh Văn Mười – Phó Bí thư huyện ủy Tam Đảo.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu, thành viên UBND huyện, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các quan, đơn vị trên địa bàn phát huy tinh thần đoàn kết, có sự phối hợp chặt chẽ để đồng chí Chủ tịch UBND huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ khó khăn cần tập trung giải quyết, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc huyện Tam Đảo.

Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo tiền nhiệm là ông Ngô Hữu Mai, tháng 5/2019 được điều động bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban quản lí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc. Từ tháng 5/2019 -đến nay ông Nguyễn Hồng Hiệp, Phó chủ tịch huyện phụ trách huyện Tam Đảo.

Trước đó ngày 5/8/2019, tại Huyện ủy Tam Đảo diễn ra lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ huyện Tam Đảo. Theo Quyết định số 1529-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đồng chí Đinh Văn Mười – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Dương được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư huyện ủy Tam Đảo nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiến Dũng |

Tìm kiếm:✨

  • UBND huyện Tam Đảo, Đinh Văn Mười, Tam đảo, Ngô Hữu Mai, Lưu Đức Long, UBND huyện Tam Dương, Nguyễn Hồng Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình, Huyện ủy, Chủ tịch huyện, Bí thư huyện ủy, Huyện ủy viên, Vĩnh Phúc, Chức danh, Ban thường vụ, Hội đồng nhân dân, Tỉnh ủy, Phó bí thư, Kỳ họp, Phát huy tinh thần