Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Báo Công Thương: Đổi mới nội dung tuyên truyền

Việc nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn tại các khu công nghiệp (KCN) có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Thương, nguồn bài: https://congthuong.vn/doi-moi-noi-dung-tuyen-truyen-123230.html

Công đoàn Công ty TNHHVina Korea luôn quan tâm tới người lao động

Vĩnh Phúc hiện có 11 KCN được thành lập, gần 200 doanh nghiệp (DN) hoạt động, giải quyết việc làm cho trên 82.000 lao động; lao động phổ thông. Cùng với sự phát triển về số lượng của các DN trong KCN, số lượng công nhân lao động (CNLĐ) cũng tăng theo. Xác định công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS) là nhiệm vụ quan trọng, bước đệm đầu tiên để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chăm lo đời sống; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, Công đoàn các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đã đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền tới CNLĐ về ý nghĩa, vai trò của tổ chức công đoàn thông qua các cuộc họp tại dây chuyền, xưởng sản xuất và phong trào văn nghệ, thể thao… Qua đó, vận động CNLĐ tham gia tổ chức công đoàn và đề nghị chủ DN ủng hộ thành lập tổ chức công đoàn tại công ty.

Hiện nay, trong tổng số 192 DN tại các KCN trên địa bàn Vĩnh Phúc, đã có 143 DN có tổ chức công đoàn, với gần 70.000 đoàn viên. Hầu hết đoàn viên, NLĐ trong các KCN đều có việc làm ổn định, với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng; đời sống tinh thần của NLĐ được quan tâm; các chế độ, quyền lợi được DN thực hiện tốt. Để có được kết quả đó, Công đoàn các KCN tỉnhVĩnh Phúc đã chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và đánh giá chất lượng thương lượng tập thể nhằm cụ thể hóa Luật Lao động theo hướng có lợi hơn cho NLĐ. Đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, Ban Quản lý các KCN kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công…, kịp thời giải quyết các vụ việc.

Với phương châm "Ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức công đoàn", Công đoàn các KCN tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 200 Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS. Đồng thời, thuyết phục người sử dụng lao động tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Công đoàn, một số nội dung của Luật Lao động… Từ đó, giúp NLĐ hiểu rõ vai trò, chức năng, quyền và nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn, trên cơ sở đó, tự nguyện tham gia tổ chức công đoàn. Nhờ vậy, Công đoàn các KCN tỉnh ngày càng lớn mạnh, nhiều CĐCS đã có cách làm hay, sáng tạo trong phát triển đoàn viên như: Công đoàn Công ty TNHH Optrontec Vina, Công ty TNHH Actro Vina, Công ty TNHH Solom Vina (KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên) và một số dnở KCN Khai Quang (Vĩnh Yên).

Tuy nhiên, tại một số đơn vị mới thành lập, hoạt động công đoàn vẫn còn hạn chế trong việc triển khai phong trào CNLĐ và các hoạt động của công đoàn. Cán bộ CĐCS hoạt động kiêm nhiệm, thời gian dành cho hoạt động công đoàn không nhiều do phụ thuộc vào sản xuất, kinh doanh của DN. Một số DN chưa hiểu đúng, đầy đủ về vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn nên chưa quan tâm, tạo điều kiện cho CĐCS hoạt động...

Bà Phùng Thị Hà - Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh Vĩnh Phúc:
Công đoàn các KCN tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động hướng về CĐCS, lấy CNLĐ làm trung tâm để tổ chức các hoạt động. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững về chính trị, giỏi kỹ năng, nghiệp vụ… Từ đó, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, chăm lo tốt hơn đời sống tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ.

Hoàng Lan

Tìm kiếm:✨

  • CĐCS, NLĐ, KCN tỉnh Vĩnh Phúc, Phùng Thị Hà, Công nhân lao động, Khu công nghiệp khai quang, Công đoàn, Luật lao động, Khu công nghiệp, Đời sống tinh thần, Bình Xuyên, Đoàn viên, Chính đáng, Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên