Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Báo VNEWS: Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư năm 2019

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/vinh-phuc-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-quyet-dinh-kiem-tra-cua-ban-bi-thu-nam-2019

Tìm kiếm:✨

  • Ban bí thư, Vĩnh Phúc, Hội nghị, Triển khai, Kiểm tra, Quyết định, Tổ chức