Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Báo Quốc Hội TV: TIN Ở NGÀY MAI SỐ 44

Chương trình làm về nhân vật Nguyễn Thị Thục, 62 tuổi, sống tại Huyện Mê Linh - Hà Nội. Hiện bà Thục đang bị ung thứ vú và điều trị tại Bênh viện Trung Ương 74 Vĩnh Phúc

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Sức khỏe - Y tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/tin-o-ngay-mai/2019/7/tin-%E1%BB%8F-ng%C3%A0y-mai-s%C3%B3-44/234435

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Thị Thục, Vú, Mê Linh, Bênh, Vĩnh Phúc, Nhân vật, Điều trị