Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Báo Quốc Hội TV: KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 12 HĐND TỈNH VĨNH PHÚC NHIỆM KỲ 2016-2021

Sáng 11-7, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khai mạc kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2016-2021, cho ý kiến vào báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đồng thời quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc Hội Đỗ Bá Tỵ đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/hoat-donglanh-dao-dang-nha-nuoc/2019/7/khai-mac-ky-hop-thu-12-hdnd-tinh-vinh-phuc-nhiem-ky-2016-2021/234530

Tìm kiếm:✨

  • Hội đồng nhân dân, Kỳ họp, Khai mạc, Quốc Hội Đỗ Bá Tỵ, Nhiệm kỳ, Vĩnh Phúc, Kinh tế xã hội, Vấn đề quan trọng, Tình hình, Đến dự, Trung ương đảng, Phó chủ tịch, Ủy viên, Ý kiến, Phát biểu