Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Báo PL&XH: Vĩnh Phúc tăng cường rà soát, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo

Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành quyết định thành lập 6 tổ công tác tiến hành xử lý, rà soát đơn thư, khiếu nại tố cáo, đặc biệt là những vụ việc liên quan đến đông người phức tạp, kéo dài tại địa phương.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/vinh-phuc-tang-cuong-ra-soat-xu-ly-don-thu-khieu-nai-to-cao-154046.html

Cụ thể, dịp đầu tháng 6-2019 cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập 6 tổ kiểm tra, rà soát để xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các địa phương trong tỉnh: TP. Phúc Yên, huyện Tam Đảo, Sông Lô, Vĩnh Tường, Tam Dương, Yên Lạc.

Thời điểm hiện tại, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có báo cáo số 147 tổng kết công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm. Được biết, nội dung công dân phản ánh, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai (chiếm 81,4%).

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tổng số vụ việc mặc dù có giảm, không gay gắt phát sinh điểm nóng nhưng tính chất, mức độ và diễn biến phức tạp của một số vụ việc có chiều hướng tăng tại các điểm liên quan đến thu hồi đất; liên quan đến việc quản lý kinh tế, đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường, tranh chấp đất đai…

Bộ phận "một cửa" xã Bình Dương (Vĩnh Tường) tiếp nhận, giải quyết hiệu quả các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai cho người dân trên địa bàn (ảnh minh họa)

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Vĩnh Phúc tiếp 2.148 lượt công dân; nhận 1.344 lượt đơn khiếu nại tố cáo. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ vào các ngày 10 và 25 hàng tháng, sau ngày tiếp công dân có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành xem xét giải quyết.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc giải quyết các vụ việc. Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tổ công tác để chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài. Hàng tháng, Chủ tịch tỉnh tổ chức họp để nghe các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Sỹ Hào

Tìm kiếm:✨

  • Vĩnh Tường, Đơn thư, Tam Dương, Vĩnh Phúc, UBND Tỉnh Vĩnh Phúc, Yên Lạc, Phúc Yên, Thủ tục hành chính, Khiếu nại, Sông Lô, Tố cáo, Đông người, Đất đai, Đơn khiếu nại, Hàng tháng