Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Báo PL&XH: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của truyền thông, báo chí trong công tác bảo vệ trẻ em

Ngày 24-7-2019, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Cục Trẻ em, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tổ chức hội thảo tập huấn về 'Sự tham gia của truyền thông, báo chí trong công tác bảo vệ trẻ em'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/nang-cao-nhan-thuc-trach-nhiem-cua-truyen-thong-bao-chi-trong-cong-tac-bao-ve-tre-em-156450.html

Tham dự hội thảo tập huấn, có ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục trẻ em; bà Nguyễn Thị Nga, Cục phó Cục Trẻ em, các chuyên gia về nhiều lĩnh vực pháp luật, truyền thông, cùng nhiều phóng viên, Nhà báo. Đây là hội thảo tập huấn dành cho phóng viên thuộc khu vực Miền Bắc, nhằm bồi dưỡng năng lực cho các nhà báo, phóng viên, để nâng cao chất lượng và hiệu quả của báo chí trong việc đưa tin về trẻ em và Quyền trẻ em.

Chương trình hội thảo tập huấn về sự tham gia của truyền thông, báo chí trong công tác bảo vệ trẻ em diễn ra ngày 24-7

Khóa tập huấn thuộc dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về Quản trị Quyền trẻ em” do tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ và do Viện nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD) thực hiện giai đoạn 1-5-2019 đến 31-12-2021.

Hội thảo tập huấn diễn ra trong thời gian một ngày, nhằm hướng tới mục tiêu, làm rõ vai trò của báo chí trong truyền thông “Bảo vệ trẻ em” theo ba cấp độ trong thời đại số; Các nguyên tắc ứng xử bảo vệ quyền riêng tư dành cho nhà báo; Vai trò điều hướng của báo chí trong xử lý trường hợp các vụ việc được dư luận xã hội quan tâm trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội; Xác định những hạn chế và rủi ro trên nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất cho trẻ.

Đồng thời, định hướng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác bảo vệ trẻ em và công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em nói chung; phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em nói riêng và đặc biệt là công tác bảo vệ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Định hướng kỹ năng viết bài, đưa tin, bài dành cho trẻ em trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Sỹ Hào

Tìm kiếm:✨

  • MSD, SCI, Tổ chức lao động quốc tế, Đặng Hoa Nam, Cứu trợ, Viện nghiên cứu, Phương tiện truyền thông, Nguyễn Thị Nga, Cục phó, Phát triển bền vững, Hội thảo, Tập huấn, Vĩnh Phúc, Đại chúng, Nhà báo