Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Báo Nhân Dân: Vĩnh Phúc xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch

Từ đầu năm tới nay, tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển sản xuất. Lãnh đạo tỉnh tăng cường công tác đối thoại, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và tăng cường công tác quản lý nhà nước sau đăng ký kinh doanh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/40978202-vinh-phuc-xay-dung-moi-truong-kinh-doanh-thong-thoang-minh-bach.html

Nhờ đó, tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 35%. Thời gian thành lập doanh nghiệp được duy trì trong ba ngày làm việc, thời gian cấp quyết định chủ trương đầu tư cấp tỉnh không quá 25 ngày, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không quá 15 ngày. Các thủ tục đầu tư nước ngoài đều thực hiện đăng ký qua mạng. Ngoài ra, tỉnh chủ động đẩy mạnh các dịch vụ liên quan quá trình khởi sự doanh nghiệp nhằm giảm bớt số lần đi lại, tiết kiệm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện trả kết quả đăng ký kinh doanh tại nhà hoặc trụ sở doanh nghiệp qua đường bưu điện, đăng ký số tài khoản ngân hàng nhanh chóng.

Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến đầu tư được triển khai tích cực, thu hút vốn đầu tư cao hơn so với cùng kỳ năm 2018. Doanh nghiệp được thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ. Sáu tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh có 570 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 4,348 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 6-2019, toàn tỉnh có 10.142 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với số vốn đăng ký hơn 93 nghìn tỷ đồng, trong đó có 7.302 doanh nghiệp thực tế hoạt động.

* Tỉnh Nghệ An xác định 2019 là năm cải cách hành chính với nhiệm vụ trọng tâm là cải cách, đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Thực hiện chủ trương này, một số đơn vị, địa phương trong tỉnh đã cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Sở Kế hoạch và Đầu tư giảm thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trúng đấu giá, đấu thầu từ 15 ngày xuống 10 ngày và giảm thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư từ bảy ngày xuống còn hai ngày. Sở Du lịch cắt giảm thời gian công nhận khu du lịch cấp tỉnh từ 60 ngày xuống còn 50 ngày. Sở Khoa học và Công nghệ rà soát cắt giảm 20% thời gian giải quyết thủ tục... Đến nay đã có 26 sở, ngành và 21 huyện, thành phố, thị xã, 480 xã, phường, thị trấn duy trì hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông để giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp. Tỉnh đã xây dựng đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Thời gian tới, tỉnh Nghệ An tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính, cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn về kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp tục đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. Tỉnh sẽ bổ sung bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính ở các đơn vị, địa phương trong tỉnh; thực hiện kịp thời việc đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2019 đối với các đơn vị, địa phương.

Tìm kiếm:✨

  • Xúc tiến đầu tư, Thủ tục hành chính, Môi trường đầu tư, Cải cách, Đẩy mạnh, Cải thiện, Cải cách hành chính, Vướng mắc, Vốn đăng ký, Chủ trương, Doanh nghiệp, Đăng ký, Giấy chứng nhận, Đầu tư, Vĩnh Phúc