Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Báo Chính Phủ: Cử tri ủng hộ thành lập 2 thị trấn thuộc Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Đề án thành lập 2 thị trấn Hợp Châu, Đại Hình thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã được đông đảo cử tri ủng hộ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/cu-tri-ung-ho-thanh-lap-2-thi-tran-thuoc-tam-dao-vinh-phuc/369974.vgp

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập 2 thị trấn Hợp Châu, Đại Hình thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

Tại xã Hợp Châu, số cử tri tham gia bỏ phiếu là 6.256/6.410 người, chiếm tỷ lệ 97,60%; số cử tri đồng ý là 6.200 người, chiếm tỷ lệ 96,72%; số cử tri không đồng ý là 52 người, chiếm tỷ lệ 0,81%. Trong đó, có 4 phiếu không hợp lệ.

Tại xã Đại Hình, số cử tri tham gia là 7.063/7.816 người, chiếm tỷ lệ 90,4%; số cử tri đồng ý là 6.077 người, chiếm tỷ lệ 77,75%; số cử tri không đồng ý là 986 người, chiếm tỷ lệ 12,62%.

Mời bạn đọc xem Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập 2 thị trấn Hợp Châu, Đại Hình thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc tại đây.

Tuệ Văn

Tìm kiếm:✨

  • Đại hình, Hợp Châu, UBND Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, Cử tri, Lấy ý kiến, Hợp lệ, Đề án, Thị trấn, Bỏ phiếu, Đông đảo, Bạn đọc, Thành lập, Đồng ý, Ủng hộ