Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024: Vĩnh Phúc - Dấu ấn một nhiệm kỳ

Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong thời điểm đất nước tiếp tục đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/dai-hoi/huong-toi-dai-hoi-mttq-viet-nam-cac-cap-nhiem-ky-2019-2024-vinh-phuc-dau-an-mot-nhiem-ky-tintuc441550

Đó là chia sẻ của bà Đỗ Thị Ngọc Hân- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc với báo Đại Đoàn Kết.

Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc Đỗ Thị Ngọc Hân tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

PV: Nhiệm kỳ Mặt trận vừa qua đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân. Xin bà cho biết những kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua mà hệ thống MTTQ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua?

Bà Đỗ Thị Ngọc Hân: Trong nhiệm kỳ qua, bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành triển khai công tác tuyên truyền, vận động đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức. Qua đó đã cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực hưởng ứng các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng được MTTQ các cấp triển khai kịp thời, sâu rộng được nhân dân đồng tình hưởng ứng và có sức lan tỏa mạnh mẽ đến đời sống người dân.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác an sinh xã hội, vận động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo tiếp tục nhận được sự quan tâm hưởng ứng của toàn xã hội. 5 năm qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã tổ chức vận động được gần 250 tỷ đồng, xây dựng trên 1.500 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; hàng nghìn hộ nghèo đã được hỗ trợ giống, vốn phát triển sản xuất; MTTQ các cấp, Thường trực Ban Cứu trợ cũng đã chủ động, kịp thời triển khai vận động và ủng hộ hàng chục tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra…

Vậy theo bà đâu là nguyên nhân để tạo nên những thành công đó?

- Nhiệm kỳ qua, bám sát nhiệm vụ chính trị và sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự hướng dẫn của MTTQ cấp trên và sự phối hợp của chính quyền cùng cấp, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới, thể hiện rõ hơn tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các giai tầng xã hội. Các hình thức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân được đa dạng hóa, chú trọng vào phát huy đội ngũ cốt cán, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu. Các CVĐ, phong trào thi đua được triển khai thiết thực hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, công tác giám sát, phản biện xã hội đã được triển khai có hiệu quả, rõ nét hơn. Các nội dung chương trình hành động, mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đề ra đều đạt và vượt chỉ tiêu. Kết quả đạt được của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội là nền tảng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương.

Kết quả trên có được là nhờ sự quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo của UBTƯ MTTQ Việt Nam, sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng; sự phối hợp ngày càng hiệu quả của các cấp chính quyền; sự chủ động, tích cực của các tổ chức thành viên; sự năng động, sáng tạo, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của MTTQ các cấp trong tỉnh; sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở; đặc biệt là sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội và hưởng ứng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân để tạo nên thành công trong công tác Mặt trận.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa ra nhiều nội dung mà hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh cần thực hiện. Xin bà cho biết, chương trình hành động của MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2019-2024 là gì?

- Trong nhiệm kỳ 2019-2024 MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động tập hợp nhân dân để xây dựng, củng cố vững chắc và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt hơn trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy vai trò sáng tạo của nhân dân tham gia các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại hội sẽ quyết nghị các chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2019-2024, trong đó quyết tâm phấn đấu tăng tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên từ 10% trở lên; hàng năm 100% cán bộ MTTQ từ tỉnh tới cơ sở thường xuyên học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, học tập các chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phấn đấu 100% KDC, hộ gia đình đăng ký và thực hiện có hiệu quả, chất lượng 5 nội dung CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hàng năm 100% KDC tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; phấn đấu có trên 90% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa...

Trân trọng cảm ơn bà!

Tuệ Phương (thực hiện)

Tìm kiếm:✨

  • CVĐ, Cuộc vận động, Mặt trận tổ quốc việt nam, KDC, MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc, XVI, Đại đoàn kết, XIV, Vĩnh Phúc, Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam, TUỆ PHƯƠNG, Phong trào thi đua, Tuyên truyền, Sự quan tâm, Đại hội