Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Báo Tiền Phong: Hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại ngành BHXH

Trong 2 ngày (30-31/5) tại Vĩnh Phúc, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại ngành BHXH khu vực phía Bắc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tiền Phong, nguồn bài: https://www.tienphong.vn/kinh-te/hoi-nhap-quoc-te-va-thong-tin-doi-ngoai-nganh-bhxh-1424446.tpo

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao nhận thức, trang bị thông tin về hội nhập quốc tế, tình hình thế giới, khu vực và công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ đầu mối làm công tác TTĐN ngành BHXH làm cơ sở để tiếp tục tự bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, đáp ứng ngày càng có hiệu quả yêu cầu công tác đối ngoại của từng địa phương nói riêng và ngành BHXH nói chung.

Đại Huệ

Tìm kiếm:✨

  • TTĐN, Đại Huệ, Bảo hiểm xã hội việt nam, Bảo hiểm xã hội, Đối ngoại, Vĩnh Phúc, Bồi dưỡng, Hội nhập, Làm công tác, Đầu mối, Viên chức, Toàn cảnh, Kiến thức, Phía bắc, Công chức