Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Báo Hải Quan: Hải quan đặt mục tiêu phát triển đại lý làm thủ tục hải quan ngày càng chuyên nghiệp

Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố triển khai Kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng đại lý giai đoạn 2019-2022. Kế hoạch này được ký hôm nay, ngày 27/6.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://baohaiquan.vn/hai-quan-dat-muc-tieu-phat-trien-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-ngay-cang-chuyen-nghiep-107123.html

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc. Ảnh: N.Linh

Theo kế hoạch, Tổng cục Hải quan đặt mục tiêu phát triển đại lý làm thủ tục hải quan (gọi tắt là đại lý) chuyên nghiệp, tin cậy, chất lượng, giữ vai trò ngày càng quan trọng trong hoạt động khai hải quan, làm thủ tục thông quan hàng hóa XNK.

Các mục tiêu cụ thể gồm: Hoàn thiện chính sách, pháp luật về đại lý; tạo thuận lợi đối với hoạt động XK, NK thông qua đại lý; hỗ trợ đại lý nâng cao năng lực, chất lượng thực hiện thủ tục hải quan; thúc đẩy hợp tác phát triển đại lý giữa hải quan, doanh nghiệp, đại lý; minh bạch hóa hoạt động đại lý; nâng cao hiệu quả quản lý đại lý.

Các công việc để triển khai kế hoạch được Tổng cục Hải quan hướng dẫn bao gồm: Nội dung, sản phẩm đầu ra, thời gian triển khai, phân công thực hiện.

Tính đến 24/6/2019, cả nước có khoảng 1.100 đại lý làm thủ tục hải quan được Tổng cục Hải quan công nhận.

N.Linh

Tìm kiếm:✨

  • Hải quan, Thủ tục hải quan, Xuất nhập khẩu, Xuất khẩu, Hàng hóa, Chi cục, Tổng cục hải quan, Thủ tục, Cục hải quan, Thông quan, Đại lý, Thuận lợi, Gọi tắt, Giữ vai trò, Vĩnh Phúc