Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Báo Hải Quan: Công ty Jahwa Vina được công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký Quyết định số 1613/QĐ-TCHQ về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty TNHH Jahwa Vina (có địa chỉ tại TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://baohaiquan.vn/cong-ty-jahwa-vina-duoc-cong-nhan-doanh-nghiep-uu-tien-106111.html

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Jahwa Vina

Việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên, áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 và Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019 của Bộ Tài chính.

Công ty TNHH Jahwa Vina có trách nhiệm tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, kiểm toán; thực hiện chế độ báo cáo hàng quý (theo mẫu 07/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này) bằng phương thức điện tử gửi Tổng cục Hải quan (theo Điều 26, Thông tư số 72).

Đồng thời, trong thời gian 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp nộp cho Tổng cục Hải quan báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán của năm trước; thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Hải quan quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế, kế toán của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định (theo khoản 10 điều 1, Thông tư 07).

Công ty TNHH Jahwa Vina được công nhận doanh nghiệp ưu tiên kể từ 5/6/2019.

Quang Hùng

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Văn Cẩn, Tp Vĩnh Yên, Text, Quang Hùng, Tổng cục hải quan, Năm tài chính, Tổng cục trưởng, Kiểm toán, Vĩnh Phúc, Kế toán, Thông tư, Báo cáo tài chính, Công nhận, Hải quan, Bộ tài chính