Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Báo Văn Hiến: Vĩnh Phúc: Xây dựng nông thôn mới thúc đẩy phát triển sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, tạo động lực phát triển sản xuất, nâng cao toàn diện đời sống người dân nông thôn, diện mạo NTM ngày càng khởi sắc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Văn Hiến, nguồn bài: http://vanhien.vn/news/x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20m%E1%BB%9Bi%20th%C3%BAc%20%C4%91%E1%BA%A9y%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20s%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t,%20g%C3%B3p%20ph%E1%BA%A7n%20n%C3%A2ng%20cao%20thu%20nh%E1%BA%ADp-69135

Chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Thực hiện Chương trình xây dựng NTM đến nay, Vĩnh Phúc đã có 100/112 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 89,3%. 2 huyện Yên Lạc và Bình Xuyên đạt chuẩn NTM; TP Vĩnh Yên và Phúc Yên đã hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Trung ương xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã là 18,4 tiêu chí...

Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh đã thể hiện sự quyết tâm cao, tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai Chương trình xây dựng NTM một cách toàn diện, đồng bộ. Các địa phương đã lồng ghép các chương trình hợp lý, tạo hiệu quả trong đầu tư, nhất là đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường, công trình văn hóa... Hệ thống giao thông được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp bảo trì thường xuyên.

Hàng nghìn km giao thông nông thôn ở Vĩnh Phúc được cứng hóa

Các xã tập trung đầu tư nâng cấp các tuyến đường trục xã, trục thôn, ngõ xóm đảm bảo nhu cầu đi lại cho nhân dân và đạt tiêu chí NTM. Trong giai đoạn 2016 - 2018, các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn trên địa bàn tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, cải tạo. Vĩnh Phúc đã huy động được trên 4.160 tỷ đồng phục vụ cho Chương trình xây dựng NTM. Trong đó, vốn huy động từ người dân và công cộng trên 135,9 tỷ đồng. Đến nay, Vĩnh Phúc đã cứng hóa được toàn bộ 493 km đường trục huyện; 1.460 trong số 1.612 km đường trục xã; 1.769 trong số 2.094 km đường trục thôn, ngõ xóm và 795 trong số 1.115 km đường giao thông nội đồng. 100% số xã có đường ô-tô đến trung tâm các xã được nhựa, bê-tông hóa. Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được đầu tư; có thêm 37 xã được đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa xã, thôn; 100% số xã không còn nhà tạm, nhà dột nát và đảm bảo có nhà ở đạt chuẩn theo quy định… Theo đánh giá của các địa phương, đến nay có 108/112 (96%) xã đạt chuẩn tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn... Hệ thống điện thường xuyên được đầu tư, nâng cấp góp phần nâng cao năng lực truyền tải, phục vụ sản xuất và dân sinh. Ngành Điện tích cực tuyên truyền nhân dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả quy trì 100% số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn.

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là vấn đề được tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt chú trọng. Trong đó tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất; xây dựng và nhân rộng các mô hình có giá trị kinh tế cao; thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung quy mô lớn; đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp với các hộ nông dân gắn sản xuất với tiêu thụ, chế biến để tăng giá trị sản phẩm.

Tính riêng trong năm 2018, tỉnh Vĩnh Phúc đã hỗ trợ sản xuất cho người dân với gần 1.300 tấn lúa giống chất lượng cao, 38 tấn giống ngô vụ Đông Xuân; hơn 1000 ha rau quả hàng hóa an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; 1.115 con lợn nái ngoại hậu bị cấp bố mẹ cho nông dân ở nông thôn. Cùng với đó là 343 máy nông nghiệp đến tận tay người nông dân để đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất, tăng thu nhập. Công tác khuyến nông, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất được quan tâm, 466 hợp tác xã trong toàn tỉnh được tổ chức theo quy định, có quy mô phù hợp với từng lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ nông sản chủ lực, hợp đồng liên kết ổn định và sản xuất theo quy trình, chất lượng bảo đảm.

Ngoài ra, các tổ chức hội, đoàn thể phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng cho nhân dân vay vốn phát triển kinh tế, trong đó có các hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ chính sách, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và giảm nghèo.

Công tác dồn thửa, đổi ruộng triển khai tại huyện Vĩnh Tường bước đầu cho hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Phúc Vĩnh

Công tác dồn thửa, đổi ruộng được triển khai, bước đầu cho thấy hiệu quả. Vĩnh Phúc đã lựa chọn các xã của huyện Vĩnh Tường thực hiện chỉ đạo làm điểm. Chương trình đề ra nhằm tạo cho người nông dân từ nhiều mảnh ruộng, sản xuất manh mún nay quy tụ lại thành từng lô, khu, từng khoảnh lớn. Trên cơ sở đó, các hộ có điều kiện cho sản xuất, dễ dàng hơn trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sử dụng các loại phương tiện cơ giới hóa vào hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng một cách đồng bộ và thuận lợi, nâng cao chất lượng tạo ra sản phẩm hàng hóa gắn với thị trường.

Nông dân huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) phát triển kinh tế trang trại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Kim Ly

Các xã tích cực tiền hành cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung quy mô lớn; tích cực đưa máy móc, thiết bị vào các khâu trong sản xuất nông nghiệp. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và thương mại tiếp tục được khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, tích tụ đất đai để phát triển và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ lãi suất vay vốn, đào tạo nghề, liên kết tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm... để các hộ dân mở thêm các cơ sở sản xuất ngành nghề khu vực nông thôn, phát triển dịch vụ.

Có thể khẳng định, sau hơn 8 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM bộ mặt nông thôn Vĩnh Phúc có bước đổi mới theo hướng khang trang, hiện đại với nhiều công trình hạ tầng nông thôn đã được xây mới, nâng cấp đạt chuẩn; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn liên tục được cải thiện. Đây là tiền đề để tỉnh đạt được mục tiêu phấn đấu hết năm 2019, toàn tỉnh có 100% xã đạt chuẩn NTM; hết năm 2020 có 100% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Lê Hoàn |

Tìm kiếm:✨

  • MTQG, NTM, Đường trục, Vĩnh Phúc, Kim Ly, Vĩnh Tường, Phúc Vĩnh, Cơ giới hóa, VIETGAP, Tp Vĩnh Yên, Lập Thạch, Ruộng, Hậu bị, Bình Xuyên, Nông thôn