Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Báo Thời Đại: Nhiều vi phạm dạy kỹ năng sống tại Thiên Tường Kids Vĩnh Phúc

Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Kết luận số 599/KL-SGDĐT ngày 16/5/2019 Thanh tra hoạt động của Công ty TNHH Thiên Tường KIDS Hà Nội – Chi nhánh Vĩnh Phúc (gọi tắt là: Kết luận thanh tra số 599/KL-SGDĐT); kết luận chỉ ra nhiều vi phạm liên quan đến hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa…

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thời Đại, nguồn bài: https://thoidai.com.vn/nhieu-vi-pham-day-ky-nang-song-tai-thien-tuong-kids-vinh-phuc-77634.html

Theo Kết luận thanh tra số 599/KL-SGDĐT ngày 16/5/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty TNHH Thiên Tường KIDS Hà Nội – Chi nhánh Vĩnh Phúc có: Giấy đăng ký kinh doanh của công ty, giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh; quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm kỹ năng sống do Giám đốc công ty ký; quyết định cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa do Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cấp năm 2017 và Quyết định gia hạn năm 2018 theo quy định.

Kết luận thanh tra số 599/KL-SGDĐT ngày 16/5/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc (trang 1).

Tuy nhiên, Kết luận thanh tra số 599/KL-SGDĐT ngày 16/5/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cũng chỉ ra nhiều vi phạm: Đơn vị không có hồ sơ liên kết đào tạo như Hợp đồng giữa hai bên, nội dung dạy học, kinh phí, đội ngũ giáo viên, công văn thẩm định chương trình, công văn đồng ý liên kết đào tạo, thời khóa biểu dạy học tại các trường; không thực hiện đúng quy định tại văn bản số 1154/HD-SGDĐT của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc về hướng dẫn hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa…

“Cơ sở vật chất và trang thiết bị của Công ty TNHH Thiên Tường KIDS Hà Nội – Chi nhánh Vĩnh Phúc không đảm bảo duy trì hoạt động của công ty theo quy định tại điều 4 của Thông tư 04. Sử dụng giáo viên của đối tượng thanh tra chưa đúng với quy định tại khoản 1, khoản 3 điều 5 Thông tư 04… Công tác liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục thuộc thành phố Phúc Yên, thành phố Vĩnh Yên không báo cáo với Sở GD&ĐT theo quy định tại Thông tư 04”, Kết luận thanh tra số 599/KL-SGDĐT ngày 16/5/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, có nêu.

Rèn kỹ năng sống đội mũ bảo hiểm cho các bé 5 tuổi (ảnh minh họa).

Kết luận thanh tra số 599/KL-SGDĐT ngày 16/5/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc ghi rõ: “Căn cứ kết quả thanh tra, đối chiếu với các quy định hiện hành, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu: Công ty TNHH Thiên Tường KIDS Hà Nội – Chi nhánh Vĩnh Phúc dừng toàn bộ các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại địa điểm đã đăng ký và hoạt động liên kết tại các trường; giải quyết quyền lợi cho người học, các đơn vị liên kết và khắc phục hậu quả (nếu có).

Giao phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp tham mưu trình Lãnh đạo Sở ban hành Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo quy định đối với Công ty TNHH Thiên Tường KIDS Hà Nội – Chi nhánh Vĩnh Phúc trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký Kết luận thanh tra”.

Quyết định số 741/QĐ-SGDĐT ngày 9/4/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc (trang 1).

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 741/QĐ-SGDĐT ngày 9/4/2019 về việc đình chỉ hoạt động giáo dục của Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Tường trực thuộc Công ty TNHH Thiên Tường KIDS Hà Nội – Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Quyết định số 741/QĐ-SGDĐT ngày 9/4/2019 chỉ rõ lý do đình chỉ: Vi phạm các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ; cơ sở vật chất chưa đảm bảo; giáo viên chưa đạt chuẩn theo quy định; hoạt động liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ trái các quy định hiện hành; không báo cáo về Sở GD&ĐT theo quy định.

Thời gian đình chỉ: 3 tháng kể từ ngày ký Quyết định, hết thời hạn đình chỉ Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Tường không khắc phục đươc nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, Sở GD&ĐT tiến hành các thủ tục giải thể theo đúng điều 52,nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính Phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Quyết định số 741/QĐ-SGDĐT ngày 9/4/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc (trang 2).

Tới đây, Công ty TNHH Thiên Tường KIDS Hà Nội – Chi nhánh Vĩnh Phúc sẽ thực hiện Kết luận thanh tra số 599/KL-SGDĐT ngày 16/5/2019 và Quyết định số 741/QĐ-SGDĐT ngày 9/4/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc như thế nào?.

Báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Minh Sơn

Tìm kiếm:✨

  • ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, ĐT Vĩnh Phúc, Chính khóa, Kỹ năng sống, Ngoài giờ, Trung tâm Ngoại ngữ, Sở GD, Vĩnh Phúc, Phúc Yên, Gọi tắt, Vĩnh Yên, Đình chỉ, Minh Sơn, Dạy học, Thanh tra