Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Báo Quốc Hội TV: HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN TĂNG CÓ YẾU TỐ TỪ TĂNG SỬ DỤNG ĐIỆN SINH HOẠT

Trước ý kiến dư luận về việc tăng giá điện, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra để xác minh những vấn đề dư luận nêu. Hôm nay, đoàn thanh tra của Bộ Công thương do Cục trưởng Cục điều tiết điện Lực Nguyễn Anh Tuấn Làm trưởng đoàn cùng một số cơ quan chưc năng liên quan đã làm việc với điện lực Vĩnh Phúc và trug tâm chăm sóc khách hàng Tổng Công ty điện lực miền Bắc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/5/hoa-don-tien-dien-tang-co-yeu-to-tu-tang-su-dung-dien-sinh-hoat/232527

Tìm kiếm:✨

  • Tiền điện, Hóa đơn, Điện lực, Chăm sóc khách hàng, Điện, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Tuấn Anh, Xác minh, Thanh tra, Vĩnh Phúc, Tổng công ty, Tăng giá, Trưởng đoàn, Bộ công thương, Điều tiết