Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Báo Văn Hiến: Vĩnh Phúc: Đảng viên ở Chấn Hưng tiên phong xây dựng nông thôn mới

Đi trước, làm trước, tích cực tuyên truyền, vận động người dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của đảng viên Đảng bộ xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Văn Hiến, nguồn bài: http://vanhien.vn/news/vinh-phuc-phat-huy-vai-tro-cua-dang-vien-trong-xay-dung-nong-thon-moi-o-chan-hung-68835

Vai trò tiên phong

Trở lại xã Chấn Hưng một ngày đầu hạ, ấn tương nhất là những ngôi nhà cao tầng kiên cố mọc lên san sát, những con đường trong các thôn, xóm được bê tông hóa bằng phẳng, hệ thống mương, cống rãnh hợp vệ sinh. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã đã từng bước được nâng lên... Đó là kết quả nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng lòng của người dân nơi đây trong quá trình xây dựng NTM những năm qua.

Từ khi bắt tay xây dựng NTM, xã đã chú trọng phát huy tối đa nguồn lực trong nhân dân. Trong đó, xã xác định rõ muốn xây dựng thành công NTM thì mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phải thông suốt chủ trương, giải pháp thực hiện chương trình. Do đó, xã tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung chương trình đến từng cán bộ, đảng viên giúp họ hiểu được sự cần thiết của việc xây dựng NTM. Ngoài ra, xã còn đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cũng như phân công cán bộ, đảng viên chịu trách nhiệm thực hiện những công việc cụ thể, từ đó, tạo động lực thúc đẩy tiến trình xây dựng NTM trên địa bàn. Nhờ đó, đến nay xã đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM.

Đồng chí Vũ Xuân Minh, Bí thư Đảng ủy xã Chấn Hưng (trái) trao đổi với PV Vanhien.vn. Ảnh: Lê Hoàn

Đồng chí Vũ Xuân Minh, Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng NTM xã Chấn Hưng hồ hởi cho biết, cuối năm 2017, xã Chấn Hưng đăng ký xây dựng NTM, Ban Chỉ đạo Xây dựng NTM xã đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến công, hiến đất để làm đường, xây nhà văn hóa góp phần xây dựng NTM. Để hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM, bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước thì rất cần có sự tham gia của các tổ chức xã hội, mỗi cá nhân và mỗi hộ gia đình, đặc biệt là vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của mỗi đảng viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và có trách nhiệm đóng góp xây dựng.

Tram y tế xã Chấn Hưng (Vĩnh Tường) được đầu tư xây dựng khang trang, bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ảnh: Phúc Vĩnh

Trong xây dựng NTM, những vấn đề cấp thiết liên quan đến đời sống người dân nông thôn như điện - đường - trường - trạm và các thiết chế văn hóa khác được cấp ủy đảng, chính quyền xã tập trung giải quyết, làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đảng bộ xã Chấn Hưng có 275 đảng viên, trong quá trình xây dựng NTM, xuất hiện nhiều gương Đảng viên tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất như Đảng viên Nguyễn Văn Chiến (thôn Thành Công), Phan Văn Gia, Hoàng Văn Gia (thôn Đình)... từ đó phát huy phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” tạo ra sức lan tỏa, niềm tin trong quần chúng nhân dân đối với phong trào hiến đất làm đường, xây nhà văn hóa, đóng góp tham gia xây dựng NTM.

Ý Đảng - lòng Dân

Đồng chí Vũ Xuân Minh, Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng NTM xã Chấn Hưng chia sẻ, Từ khi có chủ trương của Đảng, chính quyền cơ sở đã tiến hành một loạt các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tăng gia sản xuất trên tất cả các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Ngoài cơ chế chính sách của nhà nước, xã còn có chính sách hỗ trợ về tài chính, tạo cơ chết về mặt bằng khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế hộ. Phối hợp với phòng Nông nghiệp hướng dẫn cho bà con kỹ thuật chăn nuôi, đưa giống lúa cho năng suất và chất lượng cao như: Thiên ưu 8, RVT, TBR225, BC15... vào sản xuất đạt hiệu quả cao.

Các giải pháp đó đã tạo đủ việc làm và tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi làm tăng thu nhập, cải thiện đời sống cả vật chất, tinh thần trong nhân dân. Tính đến cuối năm 2018, giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 41,28 triệu đồng/năm (tăng 17,5 triệu đồng so với 2013). Tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm còn 0,96%, tương đương 23 hộ/2.406 hộ toàn xã.

Chợ xã Chấn Hưng được đổ bê - tông nền tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân buôn bán. Ảnh: Phúc Vĩnh

Từ một xã với xuất phát điểm thấp khi bắt đầu xây dựng NTM (cuối năm 2016 xã mới đạt 11/19 tiêu chí), đến nay Chấn Hưng đã cơ bản hoàn thành xây dựng NTM nhờ đâu? Câu trả lời chỉ có thể là: Nhờ sự vào cuộc của toàn dân. Thực tiễn cũng cho thấy, việc Đảng bộ, chính quyền xã Chấn Hưng biết khơi dậy nhân dân cùng chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng quê hương đổi mới là một nghệ thuật trong công tác dân vận với nòng cốt là sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bản thân đội ngũ cán bộ, đảng viên và gia đình cũng là người nêu gương, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các tiêu chí, nhất là các tiêu chí khó như là đường giao thông, phát triển kinh tế, xây dựng nhà văn hóa...

Mỗi cán bộ, đảng viên cũng là một tấm gương tốt, tạo sự lan tỏa nhằm phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM. Từ đó, phong trào xây dựng NTM đã đến được từng nhà, với từng hộ dân và được người dân Chấn Hưng nhiệt tình hưởng ứng. Khi “ý Đảng, lòng dân” đã hợp, có được sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, phong trào xây dựng NTM càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Phúc Vĩnh - Lê Hoàn |

Tìm kiếm:✨

  • NTM, Vũ Xuân Minh, Phúc Vĩnh, Hoàng Văn Gia, RVT, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Lê Đại Hành, Nguyễn Văn Chiến