Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Báo GD&TĐ: Vĩnh Phúc: Đình chỉ hoạt động giáo dục của Trung tâm ngoại ngữ Thiên Tường

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc có Quyết định số 741/QĐ-SGDĐT về việc đình chỉ hoạt động giáo dục của Trung tâm ngoại ngữ Thiên Tường. Một trong những căn cứ của Quyết định là kết quả kiểm tra Trung tâm ngoại ngữ Thiên Tường ngày 1/4/2019 của sở GD&ĐT.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/vinh-phuc-dinh-chi-hoat-dong-giao-duc-cua-trung-tam-ngoai-ngu-thien-tuong-3994676-v.html

Quyết định này ghi rõ: Đình chỉ hoạt động giáo dục của Trung tâm ngoại ngữ Thiên Tường trực thuộc Công ty TNHH Thiên Trường Kids Hà Nội – chi nhánh Vĩnh Phúc. Địa điểm công ty: số 86 Xuân Mai 1, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; địa điểm trung tâm: thôn Nam, xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Lý do đình chỉ: Vi phạm các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ; cơ sở vật chất chưa đảm bảo; giáo viên chưa đạt chuẩn theo quy định; hoạt động liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ trái các quy định hiện hành; không báo cáo về sở GD&ĐT theo quy định.

Thời gian đình chỉ: 3 tháng kể từ ngày ký Quyết định, hết thời gian đình chỉ Trung tâm ngoại ngữ Thiên Tường không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, sở GD&ĐT tiến hành các thủ tục giải thể theo đúng Điều 52 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ về Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Giao cho Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Thiên Tường chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của giáo viên, người học sau khi Trung tâm ngoại ngữ Thiên Tường bị đình chỉ hoạt động.

Hải Bình

Tìm kiếm:✨

  • Thiên Tường, ĐT Vĩnh Phúc, Thanh Trù, Phúc Thắng, Hải Bình, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Ngoại ngữ, Sở GD, Xuân Mai, Đình chỉ, Giải thể, Bồi dưỡng, Giáo viên, Giáo dục, Nghị định, Căn cứ, Liên kết, Đào tạo, Khắc phục