Báo PL&XH: Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

Vĩnh Phúc đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 42 TTHC theo quy định. Hiện nay UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai 446 TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/vinh-phuc-nang-cao-hieu-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-127462.html

Tích cực cải cách thủ tục hành chính…

Trong những năm qua HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản như: Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch để tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, thực hiện công tác CCHC.

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh... Trong những năm qua HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản: Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch để tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, thực hiện công tác CCHC, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm là giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, DN và các nhà đầu tư thực hiện các TTHC.

Công tác đào tạo bồi dưỡng đã được quan tâm, từ đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác CCHC từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc đã khai trương và đi vào hoạt động từ năm 2017. Ảnh tư liệu

Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại…

Các TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tỉnh Vĩnh Phúc triển khai từ cấp tỉnh đến cơ sở, cấp tỉnh là Trung tâm Hành chính công tỉnh (gồm 16 Sở, ban, ngành và 2 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh); cấp huyện là Trung tâm hành chính công của 9 huyện, TP; cấp xã là bộ phận một cửa tại 137/137 xã, phường, thị trấn. Hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc có 1.652 TTHC của 170 lĩnh vực đang được thực hiện trên phần mềm Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và phần mềm ứng dụng cho bộ phận một cửa tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Việc áp dụng, ứng dụng công nghệ thông tin mà trực tiếp là Phần mềm trong giải quyết TTHC đã nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo việc liên thông ngang, liên thông dọc giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; thuận tiện trong phối hợp giải quyết các TTHC góp phần giải quyết nhanh chóng cho người dân, tổ chức khi giao dịch, giải quyết TTHC và góp phần rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ CB,CCVC.

Việc triển khai phần mềm dịch vụ công được quan tâm thực hiện, tỉnh Vĩnh Phúc đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 42 TTHC theo quy định; hiện nay UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai 446 TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ.

Song song với việc lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt về thực hiện CCHC, công tác kiểm tra về CCHC cũng được quan tâm hơn. Hàng năm UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ, Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và tiến hành kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã…

Trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh mà trọng tâm là cải cách TTHC; tổ chức có hiệu quả bộ phận một cửa các cấp; thực hiện tốt cải cách chế độ công vụ, công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là trong giải quyết TTHC; nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là những cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa và Trung tâm hành chính công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức viên chức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhằm góp phần nâng cao Chỉ số CCHC và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Sỹ Hào

Tìm kiếm:✨

  • Cải cách hành chính, Công chức, Thủ tục hành chính, Viên chức, Giải quyết, Cán bộ, Công tác, Online, Trung tâm hành chính, UBND Tỉnh, Vĩnh Phúc, Dịch vụ Công, Hành chính công, UBND Tỉnh Vĩnh Phúc, Năm qua, Cấp xã, Một cửa, Kinh tế xã hội, Trình độ chuyên môn, Công vụ, Kỷ cương, Làm công tác

Share:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Lưu trữ Blog

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Sample Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Pages

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.